Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD ước thực hiện năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017
 
      Ngày 22/12/2016, HĐQT họp thống nhất thông qua kết quả SXKD ước thực hiện năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

Các tin khác