Tin tức Cộng đồng CIC39
CIC39 vinh dự được tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020
            Ngày 21/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho các doanh nghiệp trên toàn quốc. Với các thành tựu đạt được Công ty Cổ phần CIC39 (C32:HOSE) được tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020.