HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
LIÊN HỆ TRUNG TÂM KINH DOANH
  • Sản phẩm Đá
    0909208123
  • VLXD, Gạch Bê tông
    0942393489
  • Cống Bê tông Ly tâm
    0909272878
0913 860 027
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tất cả
Phạm Thị Thu Thủy báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần CIC39 như sau:
 
TIN VIDEO
TIN VIDEO