Thông tin chi tiết

THÔNG TIN CHI TIẾT

Võ Văn Lãnh
Tên : Nguyễn Xuân Hiếu
Sinh năm : 15/06/1982
Số CMND : 280777232
Nguyên quán :  
Nơi sinh : Xã Mỹ Trạch – huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình
Trình độ :  Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán kiểm toán
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2  

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ tháng 06/2004 – 2008: Nhân viên phòng Tài chính Tổng hợp Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2
  • Từ 2009 – ngày 09/05/2014: Phó trưởng phòng Tài chính CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.
  • Từ ngày 10/05/2014 đến nay: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

 Hội đồng quản trị

Nguyễn Lê Văn

Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

Trịnh Tiến Bảy

Thành viên HĐQT Không điều hành

Võ Văn Lãnh

Thành viên HĐQT

Bùi Tiến Đức

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc

Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát