Thông tin chi tiết

THÔNG TIN CHI TIẾT

Võ Văn Lãnh
Tên : Võ Văn Lãnh
Sinh năm : 01/01/1963
Số CMND : 280132872
Nguyên quán :  
Nơi sinh : Bình Dương
Trình độ : Cử nhân Tài chính Xây dựng cơ bản.
Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ.
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2  
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ  
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
C32 112.200      
         
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1985 – 1992Nhân viên Ủy ban Kế hoạch tỉnh Sông Bé.
  • 1992 – 1995Kế toán trưởng Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Sông Bé (SRP corp.)
  • 1995 – nayGiám Đốc Công ty Kinh doanh phát triển nhà Sông Bé (sau đổi tên thành Công ty Đầu tư                          Xây dựng 3-2).Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2.

 Hội đồng quản trị

Nguyễn Lê Văn

Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

Trịnh Tiến Bảy

Thành viên HĐQT Không điều hành

Bùi Tiến Đức

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát