Thông tin chi tiết

THÔNG TIN CHI TIẾT

Võ Văn Lãnh
Tên : Trần Văn Bình
Sinh năm : 20/12/1965
Số CMND : 280956316
Nguyên quán :  
Nơi sinh : Tân Bình – Dĩ An – Bình Dương
Trình độ :  Cử nhân kinh tế
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2  
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ  
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
C32 2.500      
         
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ năm 1987 – 1993: Kế toán Công ty Dầu thực vật Đồng Nai.
  • Từ năm 1994 – 1998 Kế toán trưởng XN Khai thác & SX VLXD thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2.
  • 1Từ năm 1999 – tháng 6 năm 2005 Giám đốc XN Khai thác & SX VLXD thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2.
  • Từ tháng 07 năm 2005 – 09/05/2014 Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.
  • Từ ngày 10/05/2014 đến nay Phó TGĐ CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.

 Hội đồng quản trị

Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

Trịnh Tiến Bảy

Thành viên HĐQT Không điều hành

Nguyễn Lê Văn

Thành viên HĐQT độc lập

Nguyễn Hữu Nghĩa

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

Ban kiểm soát