Tổ chứcĐại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Ngày 23/04/2019, tại Văn phòng Công ty số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã tổ chức cuộc  họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019. Tham dự cuộc họp có 45 cổ đông  trực tiếp và đại diện theo ủy quyền tham dự, chiếm tỷ lệ 80,95%  tổng số cổ phần triệu tập tham dự.


 

Cổ đông tham dự buổi họp đã nghe báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm kỳ năm 2014 – 2019 và phương hướng hoạt động năm 2019, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, báo cáo của Tiểu Ban kiểm soát nội bộ năm 2018... Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 doanh thu đạt 722,33 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2017, lợi nhuận sau thuế đạt 92,45 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2017, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 6.151 đồng/cp . Tại cuộc họp các ý kiến của các cổ đông xoay quanh các nội dung như kết quả hoạt động của Công ty, phương hướng hoạt động năm 2019 và thời gian tới, vấn đề đầu tư tài chính vào các Công ty liên kết,  dự án đường BOT, mỏ đá mới và lĩnh vực xây dựng…đều được Chủ tọa trả lời giải đáp.

Sau phần thảo luận các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của đại hội, như : Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Mục tiêu tài chính giai đoạn 2019 – 2024; phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 24%, sửa đổi – bổ sung Điều lệ Công ty lần X....

Trong cuộc họp lần này, Đại hội Đồng cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2019 – 2024, kết quả có 05 thành viên đạt phiếu tín nhiệm của cổ  đông, trong đó có ông Võ Văn Lãnh tái trúng cử vào thành viên HĐQT và giữ bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Năm 2019, dự báo là một năm đầy triển vọng và cũng nhiều thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua những nhận định về thị trường cùng với việc đánh giá năng lực nội tại của doanh nghiệp, Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với doanh thu 875 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 108 tỷ đồng. Đại hội cũng đã  thông qua một số nội dung khác như: kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019, với cổ tức 24%, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty…  Bên cạnh đó Công ty thực hiện đi theo định hướng thành lập Công ty mới lĩnh vực khoáng sản xây dựng hay tham gia góp vốn vào dự án BOT giao thông để tạo nguồn doanh thu lợi nhuận cho giai đoạn tới….

Các nội dung làm việc tại Đại hội được sự tán thành của các cổ đông giúp cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên CIC3-2 năm 2019:
 
 
                     
Ảnh 1, 2:  Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội    
 
 
                                                       
Ảnh 3,4: Quang cảnh Đại hội
 
                               
Ảnh 5: Đoàn chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông 
 
                                                                 Ảnh 6: Ban thư ký Đại hội 
 
                                                     
Ảnh 7: Cổ đông tham gia ý kiến tại Đại hội

                                                Ảnh 8: TVHĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019
 
                                                            
Ảnh 9: HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

 


Các tin khác