CIC3-2 đạt TOP 5 Doanh nghiệp quản trị tốt nhất
 Danh sách doanh nghiệp quản trị tốt nhất được công bố vào ngày 02/11/2018. Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (CIC3-2) vinh dự vào TOP 5 Doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất- Nhóm vốn hóa nhỏ.  

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất do Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp thực hiện và công bố. Đây là năm đầu tiên của Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết và Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 đạt Top 5 Doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất – Nhóm vốn hóa nhỏ.

Giải thưởng nhằm vinh danh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động đảm bảo lợi ích hài hòa của cổ  đông, đảm bảo vai trò của các bên có quyền lợi liên quan, đảm bảo công bố thông tin và minh bạch, nêu cao trách nhiệm và vai trò của HĐQT và Ban lãnh đạo doanh nghiệp… 

                                                         Đại diện CIC3-2 (đứng bìa  trái) lên nhận
                                       Giải Top 5 doanh nghiệp niêm yết quản trị công ty tốt nhất 

Với bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty được Ban tổ chức xây dựng dựa trên nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) có điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành về quản trị công ty và tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam. Nội dung đánh giá quản trị công ty không chỉ dựa trên báo cáo thường niên mà còn đánh giá các nguồn công bố thông tin chính thống khác của doanh nghiệp niêm yết như trang web, hoạt động công bố thông tin định kỳ. 

Thời gian qua, lãnh đạo CIC 3-2 đã định hướng Công ty theo con  đường phát triển bền vững. Thực hiện công bố thông tin kịp thời và minh bạch về tài chính, Báo cáo thường niên của doanh nghiệp ngày càng được đổi mới và hướng đến phát triển bền vững, mục tiêu hoạt động Công ty mang lại lợi ích hài hòa cho cổ đông, nhà đầu tư, người lao động, đồng thời góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội,

Năm qua, CIC3-2 đạt Danh hiệu Doanh nghiệp bền vững năm 2017 ghi dấu và khẳng định con đường phát triển bền vững của Công ty. Kết quả xếp hạng quản trị doanh nghiệp tốt nhất nâng cao uy tín, thương hiệu CIC3-2 và tiếp thêm động lực để Công ty không ngừng nỗ lực hoạt động và phát triển bền vững.

 Một số hình ảnh trong buổi Lễ công bố:
 
                                                  
Đại diện CIC3-2 nhận Giải thưởng    
                                                Các doanh nghiệp nhận Giải trong buỗi Lễ công bố

  


Các tin khác