Quacert đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng Công ty năm 2018
 

Thực hiện đánh giá giám sát Hệ thống QLCL ISO 9001 : 2015 định kỳ hàng năm, Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) đến làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (CIC 3-2) vào 02 ngày 15, 16/10/2018.

 

Đoàn đánh giá gồm 03 chuyên gia là ông Vũ Văn Việt – Trưởng đoàn,  ông Phùng Nhi Phương và ông Trần Tấn Minh – Thành viên.

  Sau cuộc họp khai mạc, Đoàn tiến hành đánh giá tại Văn phòng Công ty, Xí nghiệp Cống bê tông, Xí nghiệp Đá, Phòng Đầu tư Xây dựng và công trình. Đoàn đã lấy mẫu thử nghiệm chất lượng các sản phẩm như: cống hộp đơn và đôi bê tông cốt thép, ống cống bê tông cốt thép thoát nước và các gối cống bê tông đúc sẵn theo tiêu chuẩn TCVN 9116 : 2012, TCVN 9113:2012 và TCVN 10799 : 2015, để đánh giá giám sát chất lượng sản phẩm.

Đoàn đánh giá cao Ban lãnh đạo Công ty có cam kết trong việc xây dựng và duy trì hệ thống; chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ;  máy móc thiết bị được thường xuyên đầu tư, đáp ứng nhu cầu công việc… thời gian áp dụng HTQLCL ISO 9001 của Công ty lâu dài và thuận lợi.

Hệ thống Quản lý chất lượng Công ty được đưa vào vận hành từ năm 2003 đến nay được 15 năm, Công ty chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001 : 2015 vào tháng 09/2017. Bên cạnh HTQLCL ISO 9001 Công ty áp dụng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp OHSAS 18001 : 2007 và chương trình 5S để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kết thúc chương trình đánh giá, Đoàn yêu cầu Công ty thực hiện hành động khắc phục một số điểm không phù hợp loại II và Đoàn sẽ kiến nghị Quacert tiếp tục duy trì chứng nhận ISO 9001 : 2015 cho Hệ thống  quản lý chất lượng tại Công ty. 

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động đánh giá  tại các đơn vị:


                                            Quang cảnh phiên họp khai mạc đánh giá


                   
Trưởng Đoàn đánh giá thông qua nội dung, chương trình đánh giá ngày 15/10/2018
 
          
Đoàn  đánh giá làm việc tại Xí nghiệp Cống bê tông – Xưởng Long Nguyên ngày 15/10/2018

                        
Đoàn thực hiện đánh giá tại Công trình VP Phòng CSPCCC ngày 15/10/2018
 
                                 
Đoàn thực hiện đánh giá tại XN Đá Xây dựng ngày 16/10/2018
 
                                   
Trưởng đoàn đánh giá thông qua báo cáo kết quả đánh giá

 

       

 


Các tin khác