CIC39 vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích đóng góp, hỗ trợ trong phòng, chống Covid-19
 Ngày 28/4/2022, Chủ tịch tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp trong tỉnh có nhiều đóng góp, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, trong đó có Công ty Cổ phần CIC39.

 

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, hơn 2 năm qua, nhất là từ tháng 4-2021 đến nay, khi đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát, cả nước nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng đã và đang trải qua một ‘cuộc chiến’ đặc biệt, chưa từng có tiền lệ với diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, khó lường... Trong muôn vàn khó khăn, thử thách, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “bảo vệ sức khỏe của người lao động là trên hết, trước hết”, thực hiện các chủ trương chỉ đạo của địa phương Công ty cổ phần CIC39 xây dựng các giải pháp vừa sản xuất, vừa phòng, chống dịch bệnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; phục hồi sản xuất“bình thường mới” đảm bảo an toàn trong sản xuất, bên cạnh đó Công ty cũng đã tích cực đóng góp hỗ trợ cho địa phương trang thiết bị xét nghiệm nhanh, kinh phí chống dịch…với số tiền hơn 500 triệu đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Với những nổ lực phòng dịch và đóng góp của doanh nghiệp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, Công ty đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen đơn vị có nhiều đóng góp, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Các tin khác