CIC39 vinh dự được tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020
            Ngày 21/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho các doanh nghiệp trên toàn quốc. Với các thành tựu đạt được Công ty Cổ phần CIC39 (C32:HOSE) được tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020.
 

CIC39 là một trong những đơn vị đi đầu trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ năm 2003 Công ty đã xây dựng và vận hành Hệ thống quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO. Từ đó đến nay hệ thống không ngừng được duy trì hoạt động, cải tiến và là công cụ đắc lực giúp Công ty kiểm soát tốt các quá trình sản xuất kinh doanh, từ chính sách, mục tiêu chất lượng đến quy trình sản xuất, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, con người, hồ sơ tài liệu, …

Các sản phẩm Công ty đảm bảo theo yêu cầu chất lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Quản lý chất lượng theo định hướng tiêu chuẩn hóa, sản phẩm công ty làm ra được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và công bố thông tin đến cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng.

Năm 2020, Công ty được Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Thủ tướng Chính phủ vinh danh cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Giải thưởng nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh, hội nhập trên thị trường trong nước, quốc tế. Giải thưởng chất lượng thúc đẩy xây dựng văn hóa, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước.

Tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là cơ hội để Công ty đối chiếu các chuẩn mực thực hiện đánh giá, cải tiến các hoạt động quản lý chất lượng..., đồng thời đây cũng là cơ hội tốt để Công ty  quảng bá thương hiệu, sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.


Các tin khác