CIC39 đạt TOP 5 doanh nghiệp quản trị tốt nhất năm 2020
     Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) do sở giao dịch chứng khoán TP. HCM, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, báo Đầu tư và Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital phối hợp thực hiện. Giải thưởng nhằm vinh danh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động đảm bảo lợi ích hài hòa của cổ  đông, đảm bảo vai trò của các bên có quyền lợi liên quan, đảm bảo công bố thông tin và minh bạch, nêu cao trách nhiệm và vai trò của HĐQT và Ban lãnh đạo doanh nghiệp
                  
                Sau hai vòng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức và Hội đồng bình chọn Doanh nghiệp niêm yết quyết định chọn các doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất để vinh danh ở 3 hạng mục: Doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất; Doanh nghiệp có báo cáo phát triển bền vững tốt nhất và Doanh nghiệp có điểm quản trị Công ty cao nhất. Công ty Cổ phần CIC39 (CIC39) với mã chứng khoán C32 đã đạt

     Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty được Ban tổ chức xây dựng dựa trên nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) có điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành về quản trị công ty và tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam. Nội dung đánh giá quản trị công ty không chỉ dựa trên báo cáo thường niên mà còn đánh giá các nguồn công bố thông tin chính thống khác của doanh nghiệp niêm yết như trang web, hoạt động công bố thông tin định kỳ. 
  
                
 Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT CIC39 nhận Giải thưởng

Thời gian qua, lãnh đạo CIC39 định hướng và đưa Công ty đi theo con  đường phát triển bền vững. Công ty không chỉ thực hiện đúng và đủ quy định của luật, mà còn áp dụng nguyên tắc quản trị theo thông lệ quốc tế và ở mức cao hơn luật, quản trị tốt có khả năng tăng năng lực cạnh tranh, giảm thiểu xung đột về tranh chấp nội bộ với mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, bảo vệ môi trường, mang lại lợi ích hài hòa cho Cổ đông, nhà đầu tư, người lao động, đồng thời góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội

Năm nay, CIC39 tiếp tục đạt Danh hiệu Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2020, điều đó thêm một lần nữa ghi dấu và khẳng định con đường phát triển đúng đắn của Công ty. Kết quả xếp hạng quản trị doanh nghiệp tốt nhất đóng góp nâng cao uy tín, thương hiệu CIC39 tiếp thêm động lực để Công ty không ngừng nỗ lực hoạt động và phát triển trong tương lai
 .

Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT Công ty  (bìa  phải) cùng với các doanh nghiệp  đạt Giải Top 5 doanh nghiệp quản trị tốt nhất năm 2020


Các tin khác