C32 - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn tại DHA.
       Ngày 14/06/2016, C32 đã bán 166.560 cổ phiếu của CTCP Hóa An (mã CK: DHA), tương đương với 1,11% số lượng cổ phiếu DHA đang lưu hành. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà C32 nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 1.194.060 cổ phiếu, tương đương: 7,93% số lượng cổ phiếu DHA đang lưu hành.

Các tin khác