Nghị quyết của HĐQT về việc vay vốn Ngân hàng có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu
 Nghị quyết của HĐQT về việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương

Các tin khác