Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần 8
 Ngày 10/06/2016 Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, đăng ký thay đổi lần thứ 8 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 31/05/2016.


Các tin khác