C32 - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của DHA
 Ngày 27/05/2016, CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 đã mua thêm 620.460 cổ phiếu của CTCP Hóa An (mã CK: DHA), tương đương với 4,12% số lượng cổ phiếu DHA đang lưu hành. Tổng số lượng cổ phiếu DHA mà C32 nắm giữ tính đến ngày 27/5/2016 là: 1.360.620 cổ phiếu, tương đương với 9,03% số lượng cổ phiếu DHA đang lưu hành.

Các tin khác