IR Awards 2021: Toàn cảnh về Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin 2021
  Toàn thị trường chứng khoán niêm yết có gần 54% số lượng doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021. Đây là năm đầu tiên tỷ lệ vượt trên 50%, cho thấy doanh nghiệp đang ngày càng chú trọng đến hoạt động IR, hướng tới công khai và minh bạch trong hoạt động, đối xử công bằng giữa các cổ đông.

Kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 (giai đoạn từ 01/05/2020 đến 30/04/2021) do chương trình IR Awards 2021 thực hiện cho thấy, số lượng doanh nghiệp niêm yết (DNNY) đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin (CBTT) trên cả hai Sở giao dịch Chứng khoán (HOSE và HNX) là 389 doanh nghiệp trong tổng số 724 doanh nghiệp thuộc danh sách khảo sát, tương ứng với tỷ lệ 53.73%.

* Báo cáo khảo sát đầy đủ (Xem tại đây)

Qua 11 năm thực hiện khảo sát, chương trình IR Awards ghi nhận tỷ lệ DNNY đạt Chuẩn CBTT có chuyển biến rất tích cực theo thời gian, từ mức chỉ 3.02% (2011) nay đã ghi nhận thành tích vượt trội với 53.73% (2021). Năm 2021 là năm đầu tiên có hơn 50% số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin. Điều này cho thấy doanh nghiệp ngày càng chú trọng và đáp ứng tốt nghĩa vụ đối với nhà đầu tư; chú trọng công tác quan hệ nhà đầu tư; hướng tới hoạt động công khai, minh bạch và đối xử công bằng giữa các cổ đông. Đây cũng là những yếu tố then chốt, tạo cơ sở để thị trường chứng khoán có thể phát triển bền vững dựa trên nền tảng minh bạch và hiệu quả.

Large Cap là nhóm công bố thông tin tốt nhất

Kết quả khảo sát 724 doanh nghiệp niêm yết cho thấy, Large Cap có 30/44 DNNY đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021, tương ứng với tỷ lệ 68% và là nhóm có tỷ lệ đạt chuẩn cao nhất. Mid Cap có 111/177 doanh nghiệp, tương ứng tỷ lệ 63%. Small & Micro Cap có 248/503 doanh nghiệp, tương ứng với tỷ lệ 49% và là nhóm có tỷ lệ đạt chuẩn thấp nhất.

DNNY đạt Chuẩn CBTT 2021 theo nhóm vốn hóa

Nguồn: Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 do chương trình IR Awards 2021 phát hành.

Các lỗi vi phạm CBTT về báo cáo tài chính, nhắc nhở và xử phạt vi phạm về công bố thông tin là hai nguyên nhân chính khiến 14 đơn vị Large Cap còn lại bị rớt khỏi danh sách đạt chuẩn.

30 DNNY Large Cap đạt Chuẩn CBTT 2021

Nguồn: Ir.vietstock.vn

Chứng khoán là ngành công bố thông tin tốt nhất

Xét trên những ngành tiêu biểu cho thấy, chứng khoán là ngành có tỷ lệ doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2021 cao nhất thị trường. Cụ thể, ngành này có 18/24 doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, với tỷ lệ đạt chuẩn là 75%. Các đơn vị đạt chuẩn gồm có SSIHCMBVSVNDMBSFTSAGRSHSVDS,… Ngược lại, VIGAPGAPSHBSBSI và VCI là những doanh nghiệp rơi vào nhóm không đạt Chuẩn CBTT. Các lỗi thường gặp liên quan đến công bố thông tin về báo cáo quản trị và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên.

Theo sau ngành chứng khoán là ngành tiện ích với 28/44 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ gần 64%, vật liệu xây dựng 63%, sản xuất nhựa – hóa chất 63%, ngân hàng 62%, thực phẩm – đồ uống 61%.

Riêng ngành ngân hàng, các DNNY đạt Chuẩn CBTT 2021 gồm có 8/13 ngân hàng là STBVCBCTGMBBBIDVPBHDB và TPB. Trong khi đó, 5 ngân hàng còn lại là ACBSHBEIBNVB và TCB rơi vào nhóm không đạt Chuẩn CBTT. Với các lỗi vi phạm công bố thông tin chủ yếu cũng là liên quan đến báo cáo quản trị và ĐHĐCĐ thường niên.

Xây dựng và bất động sản là các ngành thuộc nhóm có tỷ lệ đạt chuẩn thấp nhất, lần lượt ghi nhận 43% và 49%. Các vấn đề về công bố thông tin phổ biến của hai ngành này là báo cáo tài chính, ĐHĐCĐ thường niên, nhắc nhở và xử phạt vi phạm công bố thông tin.

DNNY đạt Chuẩn CBTT 2021 theo nhóm ngành

Nguồn: Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 do chương trình IR Awards 2021 phát hành


Các tin khác