6 doanh nghiệp Bình Dương tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018
  Thực hiện kế hoạch năm 2018 về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập Hội đồng xét chọn và tổ chức đánh giá 6 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018. 6 doanh nghiệp tham gia, gồm: Công ty TNHH Thức ăn gia súc Lái Thiêu, Công ty TNHH Cường Phát, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Ma San, Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing Việt Nam.
 
Theo Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay công tác đánh giá cơ bản đã hoàn tất, hồ sơ của các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018 được chuyển về Ban tổ chức giải thưởng đúng thời gian quy định.

Giải thưởng chất lượng quốc gia được tổ chức hàng năm. Ngoài việc tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giải thưởng còn cung cấp mô hình chuẩn mực cho doanh nghiệp để xây dựng, vận hành các hệ thống quản lý hướng vào khách hàng và áp dụng các thực hành tốt nhất.
                                                                                                             Theo: Baobinhduong.vn


Các tin khác