Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013
 Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng 3-2 trân trọng thông báo đến các Cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 như sau: 
 
 XEM TẠI ĐÂY
              
                     Nguồn: C32

Các tin khác