Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng
Bổ nhiệm ông Trần Văn Bình làm Phó TGĐ Công ty và thôi giữ chức Kế toán trưởng
Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hiếu làm Kế toán trưởng
Không bổ nhiệm lại chức Phó TGĐ đối với ông Nguyễn Thanh Xuân
 
XEM TẠI ĐÂY
                                    Nguồn: C32

Các tin khác