Về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản
 Về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020
 
Xem chi tiết tại đây: 

Các tin khác