Quản lý sản xuất (Bài 2): Các phương thức sản xuất
 
 Để quản lý sản xuất, chúng ta phải biết nhà máy của chúng ta đang sản xuất theo phương thức nào. Nói chung, phương thức sản xuất được chia thành 3 loại. 

(1) Phương thức sản xuất theo dây chuyền 

(2) Phương thức sản xuất theo lô 

(3) Phương thức sản xuất từng sản phẩm 

Chúng ta hãy tìm hiểu từng phương thức sản xuất trên. 

(1) Phương thức sản xuất theo dây chuyền Là phương thức sản xuất sản phẩm một cách liên tục, áp dụng cho sản xuất các sản phẩm như sắt thép hoặc dược phẩm v.v… Phương thức này có các đặc trưng sau đây: 
- Loại hình sản phẩm ít. Số lượng của từng sản phẩm sản xuất hầu như nhất định trong một đơn vị thời gian sản xuất. 
- Tốc độ sản xuất của từng công đoạn sản xuất là đồng nhất, cần thiết phải có sự điều chỉnh tình trạng cân bằng giữa các công đoạn sản xuất. 
- Trên dây chuyền xuất hiện sản phẩm lỗi thì không ngưng dây chuyền lại được, do vậy vấn đề đảm bảo chất lượng sản phẩm rất trọng yếu. 

(2) Phương thức sản xuất theo lô 
Phương thức sản xuất cùng một loại sản phẩm theo từng lô. Có thể áp dụng cho nhà máy sản xuất nhiều loại sản phẩm đa dạng, ví dụ như bán dẫn, linh kiện máy móc v.v…Đặc trưng của nó là: 
- Áp dụng cho nhiều loại hình sản phẩm. Có thể là sản phẩm theo từng yêu cầu của khách hàng hay sản phẩm thông dụng. 
- Cần sản xuất theo yêu cầu giao hàng của khách hàng. 
- Việc quản lý tồn kho ít mà vẫn đáp ứng giao hàng cho khách kịp thời là rất quan trọng. 
- Cần tổ chức các công đoạn sản xuất được cân đối với nhau. 

(3) Phương thức sản xuất từng sản phẩm tiêng biệt 
Là phương thức sản xuất từng sản phẩm cụ thể theo yêu cầu của khách hàng, ví dụ như sản xuất tàu thuyền, máy móc thiết bị v.v…Đặc trưng của phương thức này là: 
- Mỗi sản phẩm cho từng khách hàng. Sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật của khách hàng. 
- Thời gian giao hàng thường do nhà sản xuất đưa ra. 
- Với mỗi đơn hàng phải có kế hoạch, trình tự sản xuất riêng. 
- Cần phải quản lý giá thành sản xuất kỹ. Mỗi một phương thức sản xuất trên đều cần cách quản lý sản xuất khác nhau. Hơn nữa, công cụ sản xuất cũng khác nhau.
                                                                                                                                                        Theo:Saga.

Các tin khác