Quacert đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Công ty năm 2019

Thực hiện giám sát Hệ thống QLCL ISO 9001 : 2015 và hệ thống quản lý sức khỏe an toàn và sức khỏe OHSAS 18001: 2007 định kỳ hàng năm, Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) đến làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (CIC 3-2) vào 03 ngày 29, 30, 31/7/2019.


 

Đoàn đánh giá gồm 03 chuyên gia là ông Trần Quang Chữ – Trưởng đoàn,  ông Nguyễn Việt Dũng và ông Nguyễn Văn Quyến – Thành viên.

  Sau cuộc họp khai mạc, Đoàn tiến hành đánh giá tại Văn phòng Công ty, Xí nghiệp Cống bê tông, Xí nghiệp Đá, Phòng Nhân Sự, Phòng Đầu tư Xây dựng, Phòng Kinh doanh, Trung tâm VLXD 279 và công trình. Đoàn đã lấy mẫu thử nghiệm chất lượng các sản phẩm như: cống hộp đơn và đôi bê tông cốt thép, ống cống bê tông cốt thép thoát nước và các gối cống bê tông đúc sẵn theo tiêu chuẩn TCVN 9116 : 2012, TCVN 9113:2012 và TCVN 10799 : 2015, để đánh giá giám sát chất lượng sản phẩm.

Trong đánh giá đợt này, Công ty mở rộng phạm vi hệ thống quản lý chất lượng đối với Xí nghiệp Gạch không nung được thành lập trong năm 2019, chuyên sản  xuất gạch bê tông (gạch đinh và gạch ống…).

Đoàn đánh giá cao Ban lãnh đạo Công ty quan tâm và cung cấp đủ nguồn lực để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý, nhà xưởng dây chuyền sản xuất đồng bộ, thiết bị được trang bị đầy đủ, các chế độ dành cho người lao động về an toàn được đảm bảo đầy đủ… thời gian áp dụng HTQLCL ISO 9001 của Công ty là điều kiện thuận lợi để đáp ứng các yêu cầu.

Hệ thống Quản lý chất lượng Công ty được đưa vào vận hành từ năm 2003 đến nay được  16 năm. Bên cạnh HTQLCL ISO 9001 Công ty áp dụng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp OHSAS 18001 : 2007, được chứng nhận vào tháng 4/2018 và chương trình 5S để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kết thúc chương trình đánh giá, Đoàn yêu cầu Công ty thực hiện hành động khắc phục một số điểm không phù hợp và Đoàn sẽ kiến nghị Quacert tiếp tục duy trì chứng nhận ISO 9001 : 2015 cho Hệ thống  quản lý chất lượng và chứng nhận OHSAS 18001 : 2017 cho hệ thống an toàn  và sức khỏe nghề nghiệp tại Công ty.
 
Sau đây là một số hình ảnh hoạt động đánh giá  tại các đơn vị: 
 
                                    
Quang cảnh phiên họp khai mạc đánh giá

                     
Ông Trần Quang Chữ - Trưởng Đoàn đánh giá thông qua nội dung, chương trình đánh giá 


Đoàn đánh giá làm việc với Ban lãnh đạo Công ty ngày 29/7/2019 


  
Đoàn  đánh giá kiểm tra hiện trường về công tác ATLĐ tại Công trình đường Trần Văn Ơn – TP Thủ Dầu Một ngày 29/7/2019

Đoàn thực hiện đánh giá tại Xí nghiệp Cống bê tông ngày 30/7/2019

Kiểm tra chất lượng tại Tổ lồng thép – Xí nghiệp Cống bê tông ngày 30/7/2019

Thực hiện đánh giá tại Xí nghiệp Đá Xây dựng vào ngày 30/7/2019


                   
Thực hiện kiểm tra hiện trường về công tác ATLĐ tại Xí nghiệp Cống bê tông ngày 30/7/2019


            
Thực hiện đánh giá phạm vi mở rộng tại Xí nghiệp gạch không nung ngày 30/7/2019

 
Trưởng đoàn đánh giá thông qua báo cáo kết quả đánh giá vào ngày 31/7/2019


Các tin khác