Công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ
 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 thông báo thay đổi thông tin về thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ cổ đông Văn phòng tỉnh ủy Bình Dương sang Tổng công ty sản xuất_ xuất nhập khẩu Bình Dương _TNHH Một thành viên

Các tin khác