HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
LIÊN HỆ TRUNG TÂM KINH DOANH
  • Sản phẩm Đá
    0909208123
  • VLXD, Gạch Bê tông
    0949294250
  • Cống Bê tông Ly tâm
    0909272878
0913 860 027
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tất cả
C32: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2020 bằng tiền
      Ngày 23/10/2020, Hội đồng quản trị công ty thông qua Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức công ty đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu. 
TIN VIDEO
TIN VIDEO