HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
LIÊN HỆ TRUNG TÂM KINH DOANH
 • Sản phẩm Đá
  0909208123
 • Vật liệu XD coffa
  0949294250
 • Cống Bê tông Ly tâm
  0909272878
 • Gạch bê tông
  0944882668
0913 860 027
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tất cả
Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2020 bằng tiền
 
TIN VIDEO
TIN VIDEO